Garantiitingimused

Garantii tehtud töödele

Garantii varuosadele ja tööle.

Abeteks Baltic OÜ annab garantii teostatud töödele 6 kuud.

Auto Varuosadele kehtivad Tarbijakaitse sedusega ettenahtud reeglid.

Abeteks Baltic OÜ hüvitab auto remondiks tehtud kulutused juhul, kui miski läheb rikki meie süül, ainult sel juhul, kui me ise oma joududega ei suuda tekkinud probleemi lahendada.

Seesuguse kompenseerimise eeltingimuseks on: et on olemas eelnev kokkulepe vajaliku remondi osas, remondi teostamise koha osas ning edasise remondiarve koostamise osas meie ettevotte nimele.

Abeteks Baltic OÜ kompenseerib kulutatud isklikku aega ja moraalset kahju lisaallahindlusega, et saaksite meilt edasisi oste sooritada. Rahalist kompensatsiooni Abeteks Baltic OÜ sellisel juhul ei paku.

Abeteks Baltic OÜ jätab endale õiguse keelduda garantiikohustuse taitmisest kui remont teostatakse kusagil mujal ilma meiega kooskolastamata.

Abeteks Baltic OÜ teostab remonti ja hooldust ainult meie tookojas.

Abeteks Baltic OÜ ei teosta garantiiremonti valjasoidu korras.

Abeteks Baltic OÜ tehtud toodest tulenevad probleemid lahendatakse kohapeal töökojas, eelnevalt broneerimisel.

Abeteks Baltic OÜ poolt paigaldatud varuosad garantiiaja jooksul tohib remontida ja hoolduseid labi viia ainult Abeteks Baltic OÜ tookojas.

Juhul kui klient pöördub Abeteks Baltic OÜ poolt paigaldatud varuosade remondiks voi abiks teistesse ettevottes, siis klient ise maksab sellest tulenevad kulutused, kaasa arvatud garantii olemasolul.

Abeteks Baltic OÜ ei paku asendus toodet remondis oleva seadme asendamiseks

 

Akudele kuni 100Ah kehtib 24-kuune garantii ja 12-kuune garantii veokite akudele või akudele üle 100Ah. 

Moto akudele kehtib 6 kuine garantii
Eraisikutel on õigus esitada pretensioone aku kvaliteedi suhtes 24 kuu jooksul alates ostu-müügi tehingu kuupäevast ostu tõendava dokumendi olemas olul (ostu tzekk,panga väljavõte).  
Garantiid rakendatakse siis, kui ühel ajal vahetatakse kõiki, konstruktsiooni järgi sellele transpordivahendile ette nähtud akud. 
Garantii kehtib ainult defektidele, mis on tekkinud ebakvaliteetsete materjalide või tootmispraagi tõttu.

Garantii ei kehti, kui: 

•akut kasutati või hoiti eirates kasutusjuhendit;

•sõiduki elektriseade töötab halvasti või ei vasta nõuetele:
 
1.  vooluleke on pärast tarbimise välja lülitamist suurem kui 0,01 A; 
2.  laadimispinge on väiksem kui 13,9 V või suurem kui 14,6 V; 6V süsteemidel – väiksem kui 6,9 V või suurem kui 7,3 V; 24V süsteemidel – väiksem kui 27,6 V või suurem kui 29,2 V; 
•sõiduk, mida ei kasutatud, jäeti sisselülitatud signalisatsiooniga kauemaks kui 2 nädalat (signalisatsioon tühjendab aku 5-10 päeva jooksul);
 
•akut kasutati ilma alalisvoolu laadija- või generaatorita;
 
•aku korpus või muud elemendid on purunenud või muul viisil mehaaniliselt vigastatud;
 
•sõiduki akut kasutati eirates tootja kasutusjuhendit;
 
•garantii ei kehti külmunud akudele (tühjenenud aku võib külmuda -10 °C temperatuuril);
 
•garantii ei kehti täielikult tühjenenud akudele, kui pinge on väiksem kui 10,5 V ja elektrolüüdi tihedus on väiksem kui 1,10 kg/l;
 
•on ostetud üks 12 V aku sõidukile 24 V elektrisüsteemiga või üks 6 V aku 12 V süsteemile;

•elektrolüüdi tase aku sektsioonides peab olema aku elementidest 10 mm võrra kõrgemal, aga mitte rohkem kui 15 mm.
 
•akusse valati igasuguseid aineid, v. a destilleeritud vett;
 
•plahvatanud akudele (plahvatus toimub välise sädeme või tule tõttu);
 
•kasutatakse kindlalt kinnitamata akut;
 
•aku on intensiivse või ebasobiva ekspluatatsiooni ja hoolduse tõttu kulunud (tunnused: lagunenud plaatide aktiivne mass, musta või pruuni värvi elektrolüüt);
 
•pikaajalise tühjalt seismise tõttu on tekkinud tinasulfaat (tunnused: valged kristallid aku plaatidel);
 
•liiga kõrge laadimispinge tõttu on elektrolüüt muutunud pruuniks või aurustunud ära;
 
•kasutatakse mitte sõiduki tootja poolt monteeritud audio-, video-, kommunikatsiooni-, veoste tõstmise või muud lisaseadet (garantii kehtib ainult sel juhul, kui on olemas kirjalik lisaseade tootja ja monteerija kinnitus, et sõidukis on tehtud kõik vajalikud muudatused, nt, on monteeritud võimsam generaator, elektriinstallatsioon, täiendavad releed jm ning on märgitud, millist tüüpi ja milliste karakteristikutega akut on vaja sellise seadme usaldusväärseks ekspluateerimiseks).
 
 Pretensiooni korral tuleb elektriseadme tehniliseks kontrolliks tuua kohale sõiduk, kuhu oli paigaldatud rikki läinud aku. Juhul, kui pole võimalik teha kindlaks aku ebarahuldava töö põhjusi, jäetakse aku müüjale 14 kalendripäevaks rikke väljaselgitamiseks ning kirjalike järelduste tegemiseks. Müüja pole kohustatud andma ajutiseks kasutamiseks teist akut. Garantii all olev aku vahetatakse teise sama või analoogset tüüpi aku vastu, millele kehtib ülejäänud kasutamata garantiiaeg. 
Sõidukite tootjate, remonditöökodade, kaupluste ja muude asutuste, mis pole seotud selle aku müügiga, järeldused aku kvaliteedi kohta müüjale ei kehti ja pole aluseks aku vahetamiseks uue aku vastu.  
Garantiiperioodi jooksul teostab müüa aku teenindamise ja kontrollimise töid tasuta ainult pärast tootmispraagi tunnistamist ja vahetab aku uue vastu, muudel juhtudel tasub teenuste eest ostja vastavalt antud hetkel kehtivale teenuste hinnakirjale. Aku ja sõiduki vedamise garantiiteeninduse kohta tasub ostja. 
 
Kui ostjale on tekitatud materiaalne kahju praak aku tõttu (nt, hilinemine lennukisse, sõiduki vedamine remondikohta, avariiteenuste tellimine, veose kohaletoimetamine hilinemisega), ei võta müüja endale mingit vastutust.  
Pärast aku rikete tuvastamist ja kõrvaldamist, mis tekkisid ostja süü tõttu eirates aku ja sõiduki kasutusjuhendit, garantii katkeb. 
Pärast garantiiteeninduse järelduste teatamist ostjale hoiab müüa akut tasuta 1 nädala. Hiljem võetakse iga päeva eest 0,30 Eur tasu. Kui akut ei võeta tagasi 30 päeva jooksul, läheb aku utiliseerimiseks.  
Igasuguste pretensioonide korral tuleb esitada garantiitalong ja ostudokument (kviitung, arve, tšekk). Kui kehtivat garantiitalongi ei esitata, garantiihooldust ei teostata ja pretensiooni ei rahuldata.