Ostu tingimused

ABETEKS.EE  Kasutamis Ja Tagastamistingimused

 

1.     Müügitingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad Abeteks.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ABETEKS BALTIC OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Abeteks.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Veebipood Abeteks.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Abeteks.ee

2. Hinnainfo
2.1. Kõik veebipoes Abeteks.ee toodud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu, mis on 20%.

2.2 Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Tarbija poolt valesti tellitud kauba tagastamise korral jäävad tagastuskulud tarbija kanda.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (14 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Abeteks.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5. Veebipood Abeteks.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Abeteks.ee


2.6 Veebipoel on õigus keelduda müügist ja nõuda ostjalt kauba tagastamist, kui veebipoes märgitud kauba hind on vea tõttu oluliselt madalam kauba turuhinnast.3. Tellimuse vormistamine
3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage  “ostukorvile” parema üleval nurgas.

3.3. Järgnevalt vajutage “Kassa”

3.4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Kinnita tellimusˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu või teiste makselahenduste abil pankades ostu sooritamise riigis kasutusel olevas valuutas. Andmed makse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile teie emailile saadetud arvelt.

3.5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 10.00−16.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 16.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Abeteks.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Abeteks.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Abeteks.ee tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Abeteks.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Tuleb arvestada, et kauba kohaletoimetamine Tallinnas on 2-3 tööpäeva, kui kaup on laos olemas. Kui seda pole laos, on tarneaeg Tallinna piires 3-4 päeva. Kui tarne toimub väljaspool Tallinna, siis pikeneb tellimuse kättesaamise aeg +1 tööpäeva võrra.

5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest ABETEKS BALTIC OÜ pangakontole.

5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4. Veebipood Abeteks.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Abeteks.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus
6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

6.2. Kaup tuleb tagastada koos täidetud tagastamisvormiga, tagastusvormi saab üles leida pealehel Abeteks.ee, lehe alumisel küljel.

6.3 Tagastada ei saa spetsiaalselt eritellimusel varuosad ja akud , ning riknenud kaupu.KAUBA TAGASTUSVORM

6.3. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe Abeteks.ee kodulehelt ning see tuleb täidetud kujul saata aadressile info@abeteks.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.6. Veebipood Abeteks.ee teeb tagasimakse tarbijale taganemisavalduse kättesaamisest mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

6.7. Veebipood Abeteks.ee tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.8. Tagastamisele kuuluvad kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi ehk Veebipood ei pea Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud
7.1. Veebipood Abeteks.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Abeteks.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Veebipoel Abeteks.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.


9. Pretensioonide esitamise kord
9.1. Veebipood Abeteks.ee vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole.

9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Abeteks.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Abeteks.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Abeteks.ee.

9.5. Veebipood Abeteks.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@abeteks.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Abeteks.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Abeteks.ee  ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Abeteks.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Vaidluste lahendamine
10.1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e- kirja aadressile info@abeteks.ee või helistada telefonil +372 5176131. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada aadressil: 
https://komisjon.ee
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.


11. Korpuste, panditoodete ja deposiitide tagastustingimused
11.1. Müüjal ei ole õigust tagastatud kaupadest keelduda v.a juhul, kui 14-päevane taganemistähtaeg on ületatud. Kui toodet on kasutatud või rikutud, on müüjal õigus arvutada kauba väärtuse vähenemine vastavalt võlaõigusseaduse paragrahv 56 2 lg 4.

11.2. Toodetele nagu EGR klapid, pidurisadulad, starterid, generaatorid, roolivõimupumbad ja -latid lisandub enamasti deposiidi maksumus vastavalt tehase poolt etteantud summas. Deposiit makstakse tagasi peale vana korpuse tagastamist ning eksperdi poolt aktsepteerimist, et korpus on terve. Raha tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse kättesaamist.

11.3. Pidurisadulad. Vana pidurisadula korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab olema taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud. Kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetud toote omadega.

11.4. EGR klapid. Vana korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab olema taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud. Kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetud toote omadega.

11.5. Generaatorid, starterid ja kliimakompressorid. Vana korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab olema taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Starteri rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine) võlli puksid peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.

11.6. Roolilatid ja pumbad. Vana korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab olema taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Roolilati hammaslatt ei tohi olla vigastatud ega rooste poolt kahjustatud. Kui roolilatil on vigastamata originaal kattekummid koos tehase poolt paigaldatud metallist klambritega, ei ole tarvis hammaslati seisukorda kontrollida. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.